TomaErdody-spomenik

Lovačka etika i običaji

 Svaki lovac mora se ponašati sukladno etici, tradiciji i običajima kroz koje se odražava njegov odnos prema kolegama i divljači. Dužnost svakog lovca je uzgoj, čuvanje, zaštita, naseljavanje i prehrana divljači. Svaki časni lovac poštuje svoje kolege i radi za dobrobit lovačke organizacije. U lov se dolazi na zborno mjesto u točno zakazano vrijeme.Lovac ne […]