Lovačka etika i običaji

TomaErdody-spomenik

  •  Svaki lovac mora se ponašati sukladno etici, tradiciji i običajima kroz koje se odražava njegov odnos prema kolegama i divljači. Dužnost svakog lovca je uzgoj, čuvanje, zaštita, naseljavanje i prehrana divljači.
  • Svaki časni lovac poštuje svoje kolege i radi za dobrobit lovačke organizacije. U lov se dolazi na zborno mjesto u točno zakazano vrijeme.Lovac ne smije dolaziti pijan, mamuran, neispavan, prljav ili nedoličnoobučen. Mora na sebi, radi vlastite sigurnosti, imati fluorescentni prsluk ili traku te slušati i uvažavati zapovijedi lovovođe.
  • Prema pravilima etike, lovac mora divljači dati šansu za bijeg te ne puca s velike udaljenosti kako ne bi ranio životinju. Ukoliko, pak, dođe do ranjavanja, lovac mora pronaći životinju te je zbrinuti ili olakšati joj patnju. Također, na zeca se ne smije pucati ako leži na logi, na fazana ako hoda po zemlji, na patku dok je na vodi, na jarebicu dok je na zemlji te na divljač visokog lova dok nije u pokretu (izuzetak je divlja svinja).
  • Nezaobilazni dio lovačke tradicije su sljedeći običaji: zajednički sastanak i dogovor prije početka lova, sastanak i pozdrav odstrijeljenoj divljači poslije lova, pružanje grančice poslije uspješnog lova na krupnu divljač te lovačko suđenje (uvođenje pripravnika u krug zrelih lovaca).
  • Pri utvrđivanju lovca koji je ustrijelio životinju primjenjuje se pravilo “prva kugla, posljednja sačma”. Puca li na krupnu divljač više lovaca, lovina pripada onome koji ju je smrtno ranio. Rukovoditelj lova odlučuje u spornim slučajevima.
  • Prije odmora ili jela lovac mora isprazniti pušku uperivši je u zrak ili zemlju te je držati prelomljenu. Mora imati sa sobom dovoljno municije, jer ju nije pristojno posuđivati. Pri dolasku na čeku ili odlasku, lovci ne smiju uznemiravati divljač glasnim zvukovima ili pjevanjem. Čeka se ne smije napuštati sve dok lovovođa za to ne da signal.
  • Ne smije se pucati na divljač koja ide na čeku susjednom lovcu. Nije pristojno, bez obzira na brojnost divljači, pucati na sve što se kreće. U lov se ne smiju voditi psi koji su neiskusni, nemaju rodovnik ili kuju koja se tjera.
  • Stari je običaj da lovovođa uz pomoć jednog od iskusnijih lovaca dijeli ulov među sudionicima lova. Prvo se darivaju gosti, pa mlađi lovci i na posljetku ostali. Trofej divljači pripada lovozakupcu, a meso se prije konzumacije svakako mora odnijeti na veterinarsku analizu.
  • Prema starim statutima, lovačkoj etici i običajima, svaki novak koji želi postati pravi lovac mora proći lovačko suđenje koje vodi starješina. U inicijaciji, pored ostalog sudjeluju predsjednik časnog suda, tužilac, branitelj, doktor i kum. Na kraju suđenja, novak polaže zakletvu za lovca i biva ”kažnjen” po zasluzi.